Mała scena

Spektakle na „małą scenę" są interakcyjne, dzięki czemu dzieci mocno się w nie angażują. Wykonują zadania z postaciami z bajki. Podczas prowadzonej rozmowy same pięknie wyciągają morał płynący z opowieści.
Szukaj